Χρήστος Ταραντίλης

Home / Χρήστος Ταραντίλης

xrhstos tarantillhs

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Χρήστος Ταραντίλης είναι Καθηγητής Διοικητικής Επιστήμης και Επιχειρησιακής Έρευνας στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντής του ερευνητικού κέντρου Επιχειρησιακής Έρευνας και Συστημάτων Αποφάσεων του ίδιου Πανεπιστημίου. Διετέλεσε πρόεδρος του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, πρόεδρος σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, μέλος εκδοτικών συμβουλίων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και εκδότης σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά κύρους. Επιπλέον, έχει εκτελέσει καθήκοντα μέλους των επιτροπών διοίκησης μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Executive MBA, International MBA) και κριτής σε υψηλού επιπέδου διεθνή περιοδικά (INFORMS, IEEE, κ.λπ.). Η ερευνητική δραστηριότητά του εντάσσεται στην επιστημονική περιοχή της διοικητικής επιστήμης, της επιχειρησιακής έρευνας και των συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων. Έχει συνολικά άνω των 130 επιστημονικών εργασιών σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια γνωστών επιστημονικών συλλόγων και εκδοτικών οίκων, όπως του Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS) των ΗΠΑ, Operational Research Society της Μεγ. Βρετανίας, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) των ΗΠΑ, Elsevier, Wiley, Springer και Taylor & Francis. Επιπλέον, έχει ολοκληρώσει ως επιστημονικός υπεύθυνος με επιτυχία μια σειρά από ερευνητικά προγράμματα στα προαναφερθέντα επιστημονικά αντικείμενα καθώς επίσης αναπτύξει ερευνητική συνεργασία με κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ και της Δυτικής Ευρώπης όπως Princeton University, Carnegie Mellon University, Imperial College London. Σε ότι αφορά τη διδακτική δραστηριότητά του, έχει λάβει πάνω από είκοσι (20) πρωτιές σε αξιολόγηση διδασκαλίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στα αντικείμενα της διοικητικής επιστήμης, της επιχειρησιακής έρευνας, των στρατηγικών λήψης αποφάσεων, της διοίκησης λειτουργιών, της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics. Παράλληλα με τα ακαδημαϊκά τεκταινόμενα έχει διατελέσει μέλος διοικητικών συμβουλίων και σύμβουλος της ανώτατης διοίκησης οργανισμών και επιχειρήσεων για τη χάραξη στρατηγικής και την ανάπτυξη μεθοδολογιών υποστήριξης αποφάσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ έχει πολύχρονη εμπειρία ως εκπαιδευτής θεμάτων διοικητικής επιστήμης και λήψης αποφάσεων σε στελέχη διαφορετικών βαθμίδων και επιχειρηματικών κλάδων.