Γεώργιος Αυλωνίτης

Home / Γεώργιος Αυλωνίτης

Ο Δρ. Γεώργιος Αυλωνίτης είναι Καθηγητής και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), Διευθυντής του Εργαστηρίου Μάρκετινγκ (The AthensLaboratory for Research in Marketing – A.LA.R.M.) και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Μάρκετινγκ & Επικοινωνία” Μερικής Φοίτησης του ιδίου Τμήματος. Διετέλεσε Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μάρκετινγκ (European Marketing Academy – EMAC) για τη διετία 2008-2010 και Πρόεδρος του Global Sales Science Institute (GSSI) για την περίοδο 2010-2012, ενώ ήταν Αντιπρόεδρός της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μάρκετινγκ – EMAC την περίοδο 1990-1993. Έχει παρουσιάσει μια σειρά εργασιών στις Η.Π.Α., Καναδά, Αυστραλία, Ασία και Ευρώπη και έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 180 άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων και στα πιο αξιόλογα επιστημονικά περιοδικά Μάρκετινγκ στον κόσμο που περιλαμβάνουν το Journal of Marketing, το Journal of the Academy of Marketing Science, το International Journal of Research in Marketing, το Journal of Product Innovation Management κ.ά. και έχει τιμηθεί κατά καιρούς με βραβείο καλύτερης δημοσιευμένης εργασίας. Έχει εκπονήσει ένα μεγάλο αριθμό ερευνητικών μελετών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα και έχει διατελέσει σύμβουλος και εκπαιδευτής σε θέματα Στρατηγικής Μάρκετινγκ και Οργάνωσης Πωλήσεων σε περισσότερες από 80 Επιχειρήσεις και Οργανισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.