Σαραντόπουλος Παναγιώτης

Home / Σαραντόπουλος Παναγιώτης

σαραντοπουλος

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

O Παναγιώτης Σαραντόπουλος είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι, επίσης, μέλος του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Επιχειρείν (ELTRUN), όπου συμμετέχει ως ερευνητής σε έργα έρευνας και ανάπτυξης χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελληνική Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και Επιχειρήσεις. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος MSc in Industrial Engineering and Management από το Institute of Technology at Linköping University, Sweden. Μιλάει άπταιστα Αγγλικά και Ισπανικά. Έχει επαγγελματική εμπειρία ως αναλυτής σε τμήματα Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Ελλάδα, Ισπανία και Σουηδία. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται στις περιοχές του Μάρκετινγκ και των Πληροφοριακών Συστημάτων και συγκεκριμένα στο Shopper Marketing και στα Demand Analytics.