Κοέν Σάντρα

Home / Κοέν Σάντρα

scohen

 

 

 

 

 

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

H Σάνδρα Κοέν είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Λογιστικής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1994) και κάτοχος διπλώματος ΜΒΑ (1996) και Διδακτορικού στη Λογιστική (2001) από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Έχει διδάξει επανειλημμένως τόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο τα μαθήματα της Λογιστικής Δημόσιου Τομέα, της Λογιστικής Κόστους, της Διοικητικής Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής. Είναι μέλος στην “Επικουρική Ομάδα Εργασίας για την υιοθέτηση των EPSAS” και Co-chair στο Permanent Study Group ΧΙΙ – Public Sector Financial Management του European Group for Public Administration. Έχει άδεια Λογιστή- Φοροτεχνικού Α’ τάξης από το 2002. Έχει εργαστεί ως μέλος ομάδων εργασίας εκπόνησης μελετών για λογαριασμό της ΕΕΤΤ τόσο στο χώρο τηλεπικοινωνιών όσο και των ταχυδρομείων και είναι επί σειρά ετών σύμβουλος του ΟΤΕ σε θέματα κοστολόγησης. Επίσης έχει υπάρξει βασική ερευνήτρια σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε όπως το e-FISCAL, το e-IRGSP-2 και το FASTER καθώς και σε μια σειρά από εθνικά έργα. Υπήρξε μέλος του ΣΛΟΤ της ΕΛΤΕ για τρία χρόνια. Έχει δημοσιεύσει σε διεθνή περιοδικά με κριτές μεγάλο αριθμό μελετών που αφορούν τα συστήματα λογιστικής στους δήμους, τη λογιστική αναμόρφωση σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης στην Ελλάδα καθώς και τα συστήματα διοικητικής λογιστικής επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. Επιστημονικές εργασίες της έχουν δημοσιευτεί σε γνωστά επιστημονικά περιοδικά (Financial Accountability and Management, Accounting Forum, European Journal of Operational Research, Applied Financial Economics, Journal of Applied Accounting Research, Managerial Auditing Journal, The Learning Organization, Global Business and Economics Review and Telecommunications Policy) και ανακοινώσεις της έχουν παρουσιαστεί σε σημαντικό αριθμό διεθνών συνεδρίων με το σύστημα των κριτών. Επίσης, έχει δημοσιεύσεις σε ελληνικά επαγγελματικά περιοδικά και είναι συνσυγγραφέας σε δύο βιβλία στους επιστημονικούς χώρους της Διοικητικής Λογιστικής και της Λογιστικής Κόστους καθώς και σε ένα βιβλίο για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα (IPSAS). Στα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται η μελέτη της αναμόρφωσης των λογιστικών συστημάτων για το Δημόσιο Τομέα καθώς και η εξέταση της λειτουργίας των συστημάτων διοικητικής λογιστικής στις επιχειρήσεις.